top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN

till_socialtjänst.jpg

TILL SOCIALTJÄNSTEN

”Tack till alla i personalen som stått ut med mig och inte gett upp.”

- Före detta ungdom

En överväldigande forskning har visat hur viktig anknytning och relationer är för människor.

 

Det här leder till två viktiga slutsatser om ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. För det första behöver socialtjänst och föräldrar tänka igenom placeringen noga och välja behandlingshem med omsorg, helst tillsammans med ungdom och föräldrar. Ungdomar som farit illa behöver långsiktiga lösningar, förutsägbarhet och stabilitet.

 

För det andra behöver både socialtjänst, behandlingshem, föräldrar och ungdom ha tålamod när problem dyker upp. För de dyker troligen upp vilket behandlingshem man än väljer. Alla inblandade måste våga stanna kvar i det svåra, och förstå problemen innan man fattar beslut om att avbryta en placering.

 

Viksjö Gård har erfarenhet av att socialtjänstens placeringar inte alltid planeras utifrån resonemanget ovan. Det kan bero på flera olika saker - tid, pengar eller bedömningar i den egna organisationen. 

 

Vi kan då hamna i lägen då vi agerar som professionella terapeuter - att vi argumenterar för fortsatt behandling, argumenterar för att undvika brott i anknytningen och mot att skapa ytterligare ett tillitsbrott i ungdomens liv - men då det kan låta som om vi argumenterar i egen sak. 

 

Våra argument är en konsekvens av vår tilltro till anknytning, och att vi är övertygade om att vi är viktigare för ungdomen än de ofta vill erkänna. Även om det ibland är nödvändigt att avbryta en behandling så är det något som Viksjö Gård arbetar för ska vara sällsynta undantag.

 

Viksjö Gårds arbete med att skapa en förutsägbar miljö för de inskrivna ungdomarna bör därför vara väl förankrat i samarbetet med socialtjänsten. Annars finns risk för att ungdomar skrivs ut plötsligt, vilket riskerar att bli ytterligare relationsbrott, tillitsbrott, och ytterligare ett argument för denna ungdom att inte lita på vuxenvärlden.

 

Det finns även stöd i forskning för att påstå att avbrutna placeringar ofta är skadliga för placerade ungdomar.

 

Nedan finns några tankar att beakta för socialtjänst innan inskrivning. För att läsa vidare om vår behandling, så rekommenderas att läsa vidare under andra rubriker, främst ViksjömodellenMiljöterapi i Viksjö Gårds tappning och Viksjö Gård och tidens vindar.

Fykant_008.jpg

Kvalitetssäkring

Fykant_002.jpg

Barnets röst och de vuxnas

Fykant_003.jpg

Vårdplan och

genomförandeplan

Fykant_004.jpg

Uppföljningsmöten

Fykant_011.jpg

Vikten av att formulera en bild av framtiden

Fykant_006.jpg

Hur lång tid får det ta att läka ett liv?

Fykant_007.jpg

Ekonomiska krav på socialtjänsten

Fykant_008.jpg

Vikten av att vara öppen med sin beslutsprocess

Fykant_009.jpg

Vad betyder anknytning för placerade ungdomar

Fykant_010.jpg

När det blir för svårt

Fykant_011.jpg

När kan man hoppas på resultat?

Fykant_012.jpg

Symtom vs livsproblem

Fykant_013.jpg

Problem levs ut på behandlingshemmet

Fykant_014.jpg

Föräldrars besvikelser

Fykant_015.jpg

När vi begår misstag

Fykant_001.jpg

Även en avbruten

behandling ...

bottom of page