top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  FÖRÄLDRARS BESVIKELSER

FÖRÄLDRARS BESVIKELSER

De finns många anledningar till att föräldrar blir besvikna på Viksjö Gård. Typiska situationer är då föräldrar har haft höga förväntningar på att placeringen snabbt ska leda framåt, och skapa förändring.

 

Men i behandlingen ingår oftast perioder då ungdomens problematik levs ut på behandlingshemmet, och att längtansfulla ungdomar oroar sina föräldrar kring sina konflikter med personalen. Då är det lätt att besvikelsen hamnar på Viksjö Gård och dess personal.

 

Ibland glömmer man då att ungdomen bara bott en kortare tid på Viksjö Gård, och att vi svårligen kan vara orsak till de svårigheter som föranlett placeringen. Vi menar att det är genom att arbeta sig igenom dessa svårigheter som behandlingen går framåt. Ofta sker det bäst i ett samarbete med föräldrar.

 

Det är alltså viktigt att ta det lugnt, och att prata med varandra. Vad bygger förälderns besvikelse på? Är det en relevant kritik av vår verksamhet, ett enskilt misstag eller är det en besvikelse över att vi inte löser saker enligt förälderns och ungdomens förväntningar?

bottom of page