top of page

VIKSJÖ GÅRDS STÖDBOENDEN

Viksjö Gård har tillgång till två mindre lägenheter, som fungerar som enskilda stödboenden. Vi har även en större lägenhet som det är möjligt att placera till exempelvis ett syskonpar eller två kompatibla ungdomar. Samtliga lägenheter är godkända av IVO och   ligger i Jakobsberg, Vällingby och Hässelby.

Stödboendena är en viktig del i en behandlingskedja i vilken ungdomar från behandlingshemmet som är på väg mot självständighet och ansvarskänsla kan komma vidare.

 

Vi vill att ungdomar som bor i våra stödboenden har en fast sysselsättning såsom skola eller praktik. Den frihet som uppstår i en träningslägenhet kan annars leda till en destruktiv ensamhet. Om de inte har sysselsättning kan våra kontaktpersoner vara behjälpliga i att hitta en.

 

Ungdomar som bor i våra stödboenden placeras efter beslut av socialtjänsten. Ibland kommer de från behandlingshemmet och ibland utifrån.

 

Kontakta karin.petit@viksjogard.se för mer information.

bottom of page