top of page

MÅLGRUPP

”Ni ska ha all ära för er uthållighet, tålmodighet, förtröstan… på en trasig människa som inte hade den minsta tro själv.”

-Före detta ungdom

Vi tar emot ungdomar mellan 14 och 20 år som har sociala och psykiska problem. Gemensamt för de placerade ungdomarna är att de inte kan bo hemma, utan behöver en mer omfattande vård. För att skapa en balans i ungdomsgruppen har vi valt att inte inrikta oss på en specifik målgrupp.

Begränsningar i målgruppen är dock att vi inte tar emot ungdomar vars huvudsakliga problem är drogmissbruk, ungdomar som är kriminellt belastade eller ungdomar som är hotfulla och våldsbenägna.

 

Ungdomarna som bor hos oss kan komma från skiftande sammanhang och ha skiftande svårigheter. Deras problematik kan ta sig uttryck som ätstörningar, självskadebeteende, sexuellt utagerande, aggressionsproblematik, ångesttillstånd, relationsproblem, skolproblem, fobier, tvångssyndrom, identitetsproblem, depressioner eller självmordstankar.

 

Vi tar emot ungdomar som varit utsatta för övergrepp och vi tar även emot ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos.

bottom of page