top of page

OM OSS

”Bortom ljus och mörker finns verkligheten. För mig var detta ett guldår.”

-Före detta ungdom

Viksjö Gård Behandlingshem är beläget utanför Jakobsberg norr om Stockholm. Det finns plats för 11 ungdomar och vi har även möjlighet att ta emot akutplaceringar när vi bedömer att det är lämpligt utifrån befintlig ungdomsgrupp.

 

Med en hög utbildningsnivå och fem decenniers kunskapsackumulation finns här en djup kunskap om hur man organiserar vård för tonåringar med psykiska och sociala problem.

 

Under 1990-talet utfördes en stor studie av vård på behandlingshem i Sverige. (Armelius 1999).
I den konstaterades att det är svårt att visa huruvida personer inskrivna på behandlingshem utvecklas, och att visa vad det är som är orsaken till en eventuellt positiv utveckling.  

 

I studien framhölls dock Viksjö Gård specifikt, som det behandlingshem som visade bäst resultat:

Vi har inte noterat så goda resultat överlag i någon av de tidigare böcker som vi skrivit. Både när det gäller utfall baserat på våra bedömningar och när det gäller patienternas självskattningar ligger Viksjö Gård i topp som enhet.

Forskarna kopplade de goda resultaten till att personalen upplevde ett starkt inflytande över sin arbetssituation vilket ledde till välbefinnande på arbetet och en god behandlingskultur. I denna tradition arbetar Viksjö Gård fortfarande. Vi anser att det behövs en välfungerande arbetsgrupp för att erbjuda utsatta ungdomar möjlighet till förändring.

 

Behandlingshemmet drivs av Viksjö Gård Psykoterapeutiskt Center AB. Ytterst ansvarig är föreståndare och verksamhetschef Kurt Strömberg. Enhetschef Lena Lundström arbetar nära den dagliga verksamheten och fungerar som arbetsledare. Vi har ramavtal med omkring 170 kommuner. I fall då det inte finns färdiga avtal kan vi formulera ”individuellt avtal” för specifika placeringar.

 

Förutom behandlingshem har vi träningslägenheter och en konsultverksamhet - verksamheter som det finns mer information om här på hemsidan.

 

Personalgruppen består av socionomer och psykologer och delas upp i rollerna ärendeansvarig, familjeterapeut och individualterapeut. Alla dessa arbetar även som miljöterapeuter i den dagliga verksamheten. Det leder till att det finns en hög kompetens på behandlingshemmet dygnet runt.

 

Varje termin har vi också praktikanter från socionomprogrammet eller psykologprogrammet och dessa blir inte sällan timvikarier i verksamheten. Det här ger en viktig kontakt med omvärlden och ger oss ett naturligt inflöde av yngre kollegor.

 

bottom of page