top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  HUR LÅNG TID FÅR DET TA ATT LÄKA ETT LIV?

HUR LÅNG TID FÅR DET TA ATT LÄKA ETT LIV?

I vår tid finns ett tryck på att behandling ska vara snabb, effektiv och mätbar. Det här kan leda till en lockelse att förenkla ungdomars problem. Kanske kan man hitta en metod som kan skapa förändring på tre månader? Ett behandlingshem med den perfekta vården?

 

Viksjö Gårds erfarenhet är att behandlingar oftast tar omkring ett år. Det beror såklart på vad ungdomen har för erfarenheter med sig in, och hur familjesituationen ser ut. Men med tanke på att det gjorts en bedömning att denna ungdom inte kan bo i hemmiljö, utan behöver vård dygnet runt, så kan vi förutsätta att svårigheterna är relativt djupgående.

 

Det handlar alltså inte om att förändra ett avgränsat problem, utan det handlar om svårigheter med ett rotsystem i personlighet, relationer, familjehistoria och svåra minnen.

 

Vid placering på Viksjö Gård bör socialtjänsten vara medveten om vår syn på tiden. Vi tror sällan att det är en bra idé att placera en ungdom här i några få månader. Men undantag kan såklart finnas.

bottom of page