top of page

HEM   >   SKOLA

Skola.jpg

SKOLA

För Viksjö Gård är det viktigt att betona att behandlingshemmet erbjuder behandling med skola. Alltså inte skola med behandling. Det resonemanget bygger på att ungdomar som klarar av att studera heltid i skolan inte har ett tillräckligt stort vårdbehov för att bo på behandlingshem, åtminstone inte på Viksjö Gård.

 

Vi tänker oss att de verksamma komponenterna av behandlingen uppstår i det ofrånkomliga relationsbyggandet under de dagliga rutinerna. Det är där konflikter kan uppstå, och det är då som ungdomarna kan bli speglade i hur de uppfattas, och i hur deras agerande påverkar andra.

 

Om ungdomar går heltid i skolan är de borta hela dagarna. Det skulle innebära att personal endast träffa dem under kvällstid och helger, vilket är den minst strukturerade tiden.

 

Det leder till att ungdomarna inte bygger upp tillräckligt starka relationer till personal och andra ungdomar. De hinner inte delta i moment som vi tror är verksamma för behandlingen – terapier, möten, städning, motion och matplanering.

 

Därför har Viksjö Gård skapat en struktur i vilken skolan är viktig del. Den är inte det primära syftet med ungdomarnas tid på Viksjö Gård, men vi ser den ändå som en central del i det som ska bygga ungdomarnas framtid. 

 

Skolkontakt: karin.petit@viksjogard.se

Fykant_001.jpg

Ungdomarnas skolvana

Fykant_002.jpg

Skolansvarig

Fykant_003.jpg

Kvarnskolan

Fykant_004.jpg

Andra skolor

Fykant_011.jpg

Praktik

bottom of page