top of page

HEM   >   SKOLA  >  SKOLANSVARIG

SKOLANSVARIG

På Viksjö Gård finns en legitimerad lärare anställd, som arbetar deltid som miljöterapeut och deltid som skolansvarig. Han är inte lärare åt ungdomarna men arbetar som en länk mellan skolvärlden och Viksjö Gård.

 

Det finns en mängd svårigheter som dyker upp när ungdomar byter kommun. Skolpeng och försäkringar ska vara på plats, papper påskrivna, betyg skickade och kontakter etablerade. Vår skolansvarige arbetar för att ungdomar så snart som möjligt ska kunna börja skolan efter inflytt till Viksjö Gård, trots att det innebär ett byte av kommun.

 

Skolansvarige blir också en spindel i nätet i kontakten mellan skolan och Viksjö Gårds personal, och är med på en del möten då ungdomarnas skolgång ska planeras.

bottom of page