top of page

HEM   >   SKOLA  >  UNGDOMARNAS SKOLVANA

UNGDOMARNAS SKOLVANA

De flesta ungdomar som skrivs in på Viksjö Gård har haft stora problem med skolan. Vissa är rädda för skolmiljön eftersom de har negativa erfarenheter - kanske av mobbing, en känsla av att inte räcka till, svårigheter att relatera till andra barn eller till regler och lärare, eller att skolarbetet väckt en känsla av att inte förstå, känna sig dum eller att ha svårt att fokusera.

 

Många har inte gått i skolan regelbundet på flera år. Därför står ungdomarna inför flera problem som går in i varandra. De kan ha ett starkt motstånd mot att gå till skolan och behöver motiveras för att övervinna den rädslan. Men eftersom de också mår dåligt, störs av relationsproblem, minnen, ångest och nedstämdhet så har de inte de bästa inre förutsättningarna för att mobilisera den kraften.

 

Viksjö Gård löser detta i samarbete med en högstadieskola i Jakobsberg - Kvarnskolan. I den kan vi erbjuda korta skolpass i en liten grupp men i en vanlig skolmiljö. Behandlingshemmets personal har även möjlighet att stödja ungdomar som har svårt att komma iväg till skolan, och som har svårt att stanna kvar.

 

När det blir som bäst är det en grupp Viksjöungdomar som stöttar varandra och hittar en trygghet i att gemensamt ta sig till skolan.

bottom of page