top of page

VIKSJÖ GÅRD KONSULT

”Viksjö gård hjälpte mig med en start och det är jag jättetacksam för.”

-Före detta ungdom

Under drygt fem decennier har en kunskapsackumulation skett inom ramen för Viksjö Gårds behandlingshem. Generation efter generation av anställda har kommit och gått. Var och en som arbetat med behandlingen har satt spår, och många av dessa erfarenheter har blivit del av Viksjö Gårds behandlingsmodell och erfarenhetsbank.

I samarbete med en av miljöterapins förgrundsgestalter - professor Erik Larsen – har vi utvecklat en organisation som ska bevara möjligheten för personalen att ha goda relationer till varandra och behålla ett konstruktivt tänkande. För det är just de goda relationerna och det konstruktiva tänkandet som riskeras då trycket från utsatta ungdomar och deras familjer blir stort.

 

För den som är intresserad av vårt sätt att arbeta, att tänka kring placeringar av ungdomar, av miljöterapi, trauma och utveckling, eller någon annan del av vår verksamhet, så finns möjlighet att få en del av vår kunskap förmedlad till er.

 

Hör av er till Viksjö Gård om ni är intresserade, så kan vi se om vi kan tillfredsställa era önskemål och diskutera ett upplägg. Vi kan antingen komma till er eller ta emot besök på behandlingshemmet.

bottom of page