top of page

HEM   >   SKOLA  >  ANDRA SKOLOR

ANDRA SKOLOR

Det händer att våra ungdomar går i skola på annan plats. Det kan till exempel vara under slutskedet av behandlingen, då ungdomen ska börja i sin ordinarie skola, och kanske börja i en stor klass.

 

Andra gånger finns önskemål om att gå i en specifik skola där man tidigare gått, eller som man av någon annan anledning vill gå i. Den här typen av önskemål behöver tänkas över.

 

För oss är det centralt att ungdomarna huvudsakligen deltar i Viksjö Gårds struktur. Därför är det viktigt att den aktuella skolan kan samarbeta med Viksjö Gård, och erbjuda ungdomen en anpassad undervisning som helst ligger på de tider som de andra ungdomarna på Viksjö Gård går i skolan.

 

En önskan om att gå i en annan skola är alltså inget vi säger absolut nej till. Men vi vill inte heller lova för mycket. Det krävs ett samarbete för att ungdomen då ändå ska kunna ta till sig behandlingen.

bottom of page