top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  EKONOMISKA KRAV PÅ SOCIALTJÄNSTEN

EKONOMISKA KRAV PÅ SOCIALTJÄNSTEN

Självklart finns en press inom socialtjänsten att placeringar av ungdomar ska leda till något bra. Och att det sker inom en rimlig tid. Varje position inom socialtjänsten har sina svårigheter, och de chefer som har ansvar för budgetar kan bli pressade, vilket i sin tur kan sätta press på socialsekreterare.

 

Vi på behandlingshemmet kan ibland tycka att vi har haft samtal om långsiktighet med socialsekreterare, när det kommer ett plötsligt beslut om att placeringen blir kortare än överenskommet. Delvis kan det bero på ekonomi.

 

Det kan vara bra att sätta ord på det här förhållandet, eftersom beslut på ekonomiska grunder sällan är förankrade i vetenskapen om psykisk utveckling, trauma och behandling.

 

Krocken mellan ekonomi och behandling är begriplig. Det kan därför vara bra att sätta in beslutsfattarna i vår vårdmodell, innan placering, för att de också ska vara införstådda med vikten av anknytning, förutsägbarhet och planerade avslut.

 

I slutändan måste det ändå vara socialtjänstens ansvar att bedöma huruvida det är samhällsekonomiskt, och etiskt, fördelaktigt att fullfölja en behandling - trots grus i maskineriet - eller om man ska pröva nya alternativ.

bottom of page