top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  UPPFÖLJNINGSMÖTEN

UPPFÖLJNINGSMÖTEN

Eftersom det är viktigt att socialtjänsten och behandlingshemmet arbetar åt samma håll behövs en relativt tät kommunikation. Det minskar risken för missförstånd och besvikelser. Uppdragsgivarmöten kan behövas oftare under perioder, men det vanliga är var sjätte vecka.

 

Däremellan är det viktigt att ha kontakt via telefon eller mail, särskilt då saker händer i ungdomens liv och familj. Vi uppskattar om socialtjänsten är tydliga med sina önskemål kring hur och hur ofta vi ska ha kontakt, för att undvika missförstånd. Vi samarbetar med så många olika kommuner och socialsekreterare och möter olika önskemål. 

 

Under uppdragsgivarmöten får socialsekreteraren chansen att få personalens syn på arbetet, man kan titta på genomförandeplaner och ungdomen kan få berätta i enrum hur hen ser på placeringen.

 

Uppdragsgivarmöten sker oftast på Viksjö Gård, men vi är öppna för att ibland ta oss till berörd socialtjänst.

bottom of page