top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  NÄR VI BEGÅR MISSTAG

NÄR VI BEGÅR MISSTAG

Ibland är föräldrars och ungdomars besvikelser befogade. Det självklart så att vi begår misstag. Och så finns blandformer, i vilka det är oklart om vi gjort misstag men att en stark besvikelse riktas mot oss.

 

Vi vill verkligen vara en plats i vilken man kan tala om problem. Och då vore det ju orimligt om vi inte kunde tala om våra egna misstag.

 

Vad man behöver göra är dock att hålla sig lugn, och försöka tala om misstaget för vad det är. Lockelsen för föräldrar och ungdomar att projicera alla sina besvikelser i denna situation kan vara svår att motstå.

 

Om föräldrars oro i alltför hög grad påverkar socialtjänstens förtroende för Viksjö Gård, så finns risk att kritiken blir osaklig och att den riskerar ungdomens långsiktiga planering. 

bottom of page