top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  NÄR DET BLIR FÖR SVÅRT

NÄR DET BLIR FÖR SVÅRT

Det händer att ungdomar är så kraftfulla i sin problematik att vi eller socialtjänsten bedömer att vår vårdmodell inte är tillräckligt hållande. Det beror oftast på att en ungdom blir en fara för sig själv eller andra.

 

I dessa fall kan det behövas en ökad kontroll och övervakning, som inte är del av behandlingen på Viksjö Gård. Ibland behöver ungdomen avbryta behandlingen hos oss - för att säkerställa dess egen säkerhet eller för att säkerställa att Viksjö Gård ska vara en trygg miljö.

 

Andra gånger kanske vi tror att ungdomen skulle kunna komma tillbaka. Att det skulle vara möjligt att ge ungdomen ett ökat omhändertagande, en ökad kontroll på en annan vårdinstans, samtidigt som den påbörjade behandlingen på Viksjö Gård fortsätter.

 

Vi bedömer att detta kan vara ett effektivt sätt att visa ungdomen att vi finns kvar och att vi vill, och vågar arbeta med denna ungdom trots kraften i dennes problem. Det kan bli en viktig skillnad gentemot denna ungdoms tidigare erfarenheter, då kraften i ungdomens symtom troligen lett till att vuxenvärlden vikit undan, och just att relationer avbrutits hastigt.

 

Det här kan vara ungdomar som på sikt skapar stora kostnader för samhället. Det kan därför vara värt en extra insats i detta svåra läge, för att undvika brott i ungdomens behandling och upprepade omplaceringar.

bottom of page