top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  NÄR KAN MAN HOPPAS PÅ RESULTAT?

NÄR KAN MAN HOPPAS PÅ RESULTAT?

Det här är självklart en omöjlig fråga att svara på. Ungdomar har olika starka försvar mot förändringsarbete.

 

Vad vi kan säga är att vi inte tror att de problem som föranleder placering på behandlingshem kan lösas på några få månader. Det handlar om att förändra vanor, tänkesätt och relationsmönster, och det måste få ta tid.

 

Det bästa sättet att svara på den här frågan är nog följande: Den som har fullföljt en behandling hos oss har tvingats lösa konflikter och besvikelser med oss. Ungdomen har då deltagit i dagliga strukturer och samtal som påverkar allt ifrån sömn, till ångest och tilltron till ett mer fungerande liv.

bottom of page