HEM   >   VIKSJÖMODELLEN

VIKSJÖMODELLEN

Viksjö Gårds behandlingshem har en rollfördelning som skiljer sig från de flesta andra behandlingshem. Det hänger samman med behandlingshemmets historia. Under tidigt 1980-tal gick Viksjö Gård ut i media och argumenterade för vikten av att välutbildad personal skulle ta hand om ungdomar med sociala problem och psykiskt lidande – även under kvällar, nätter och helger.

 

Engagemanget i denna fråga ledde till en organisation i vilken det är samma anställda som arbetar med ärendeansvar, individualterapi och familjeterapi som arbetar med miljöterapi - som alltså är på plats då ungdomarnas ångest riskerar att stiga inför nätterna. Vidare ledde det till ett beslut att alla anställda skulle vara psykologer eller socionomer med psykoterapeutisk vidareutbildning (så kallat steg 1).

 

Det innebar en stark betoning av vikten vid ett kunnigt omhändertagande av barn, och av en hög terapeutisk kompetens i arbetsgruppen.

 

Organisationen har förändrats genom åren, men kvar finns samma grundtanke. Den personal som arbetar med miljöterapin under städning, matlagning, motion, kvällar, nätter och helger är densamma som har rollerna som ärendeansvarig, familjeterapeut eller individualterapeut.

 

Det här leder till en personalstyrka som både har en hög kompetens och där varje anställd har en stor kunskap om varje ungdom.

Fykant_001.jpg
Fykant_002.jpg
Fykant_003.jpg
Fykant_004.jpg
Fykant_011.jpg
Fykant_006.jpg
Fykant_007.jpg
Fykant_008.jpg

Levande verkstad

Fykant_009.jpg

Konsultläkare

VIKSJÖ GÅRD

Gårdsvägen

175 50 Järfälla

Tel: 08-584 306 60

Fax:08-580 189 08

E-post: info@viksjogard.se

© 2020 Viksjö Gård AB