top of page

HEM   >   VIKSJÖMODELLEN   >  ETT TEAM RUNT VARJE UNGDOM

ETT TEAM RUNT VARJE UNGDOM

Viksjömodellen innebär även att ett team arbetar med varje ungdom - en ärendeansvarig, en familjeterapeut och en individualterapeut. Det är främst ärendeansvarig och familjeterapeuten som sköter planeringen.

 

Dessa har kontakt med socialtjänst och föräldrar, håller i uppdragsgivarmöten, behandlingsplanering, genomförandeplan och målar upp en bild av ungdomens framtid.

 

Även om all personal har god kunskap om alla ungdomar så är ungdomens ärendeansvarig den som är spindeln i nätet, den som ofta fungerar som länk mellan ungdom och övrig personal, och mellan föräldrar och övrig personal.

bottom of page