top of page

HEM   >   VIKSJÖMODELLEN   >  ONSDAGSGRUPPEN

ONSDAGSGRUPPEN

Varje onsdag samlas ungdomarna i en terapeutisk grupp tillsammans med två gruppterapeuter (från personalstyrkan). Det är samma terapeuter varje gång, och gruppen är stabil, men förändras varje gång ungdomar skrivs in eller ut.

 

De fasta ramarna och vikten vid att alla ska behandla varandra med respekt hjälper ungdomarna att samtala om det som är aktuellt för dem. Tanken är att onsdagsgruppen ska vara ett sammanhang i vilket ungdomarna står för innehållet - oavsett om de vill tala om filmer, relationer, stämningen på Viksjö Gård, frustration inför personal eller vad som helst.

 

För vissa ungdomar är det en stor utmaning att säga någon över huvud taget, och för andra kan det vara svårt att släppa in andra, för ytterligare andra kan det vara svårt att visa respekt eller att hantera samspel i en större grupp.

 

Med hjälp av gruppledare som håller ångest- och konfliktnivån nere, kan så många som möjligt utmana sig i just det de behöver träna på.

 

Samtalsledarna har här ett reflekterande förhållningssätt som delvis skiljer sig från övrig miljöterapeutisk verksamhet eftersom själva samtalet är den enda uppgift man har i Onsdagsgruppen.

bottom of page