top of page

HEM   >   VIKSJÖMODELLEN   >  MILJÖTERAPI

MILJÖTERAPI

Begreppet miljöterapi används olika på olika ställen. Den miljöterapi som bedrivs på Viksjö Gård beskrivs ingående under rubriken Miljöterapi i Viksjö Gårds tappning.

 

Här räcker det att säga att miljöterapi kan ses som den övergripande organisationen av terapin. Ungdomarna möter dagligen terapeuter under schemalagd tid och friare tid. Det leder till många situationer i vilka ungdomarna sätts på prov. När terapeuterna möter dessa svårigheter och sätter ord på dem erbjuds ungdomarna en utveckling av sociala förmågor, ansvarstagande och självkännedom.

 

För att uppnå det krävs en medveten schemaläggning i vilken ungdomarna möter svårigheter i en skyddad miljö, i vilken terapeuter hela tiden är närvarande.

 

Allt behöver vara genomtänkt för att vården ska vara verksam och de andra terapiformerna och inslagen är alla underordnade miljöterapins ordning.

bottom of page