top of page

HEM   >   VIKSJÖMODELLEN   >  INDIVIDUALTERAPI

INDIVIDUALTERAPI

Även individualterapin på Viksjö Gård kan behöva vara flexibel. Men grunden är att hålla sig till en eller två tider i veckan, 45 minuter varje gång, alltid på samma tid och på samma plats. I fall då ungdomar tycker att det blir för svårt att ha långa samtal, kan de kortas ned, kanske hållas mer informellt, till exempel under en promenad.

 

Vi brukar betona att individualterapin skiljer sig från övrig verksamhet på Viksjö Gård. Det ungdomarna talar om i detta sammanhang stannar där och blir inte del av miljöterapeuteras gemensamma kunskap om ungdomarna.

 

På så vis blir individualterapin ett sammanhang att verkligen kunna tala om det skambelagda, om minnen som ingen annan känner till, eller om ens självbild, identitet eller sexualitet.

 

Det här kan vara svårt och utmanande, ungdomen kan vilja fly, men oftast vänjer de sig, och kan hitta tryggheten i att ha ett rum för egna samtal. Och om ungdomen skulle bli ångestfylld efter ett samtal finns alltid personal i huset som kan fånga upp dem.

bottom of page