top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  BARNETS RÖST, OCH DE VUXNAS

BARNETS RÖST, OCH DE VUXNAS

Att se till barnets behov är centralt i socialt arbete, något det är lätt för alla att hålla med om. I teorin. Svårare är det i praktiken. Hur ska professionella inom socialtjänst, psykiatri och behandlingshem skilja mellan barns behov och deras viljor, övertygelser, rädsla för förändring eller lojalitet med föräldrar?

 

Viksjö Gårds erfarenhet är att det här är en stor svårighet för socialsekreterare, även om alla tycker att det är viktigt. Deras utredningsmallar heter ju till och med BBiC, eller Barns Behov I Centrum. Svårigheter att bedöma skillnaden mellan å ena sidan barns (och föräldrars) och å den andra deras viljor, kan leda till svårigheter i samarbetet mellan socialtjänst, ungdomar, föräldrar och behandlingshem.

 

Eftersom Viksjö Gård arbetar för att skapa förändring, och eftersom ungdomar (och föräldrar) kan vara mycket rädda för förändring så hamnar vi lätt i en krock. Ungdomarna kan kämpa för att komma ifrån behandlingen, visa en tydlig vilja, och sätta press på socialtjänsten. De kan få med föräldrar i en övertygelse om att placeringen är fel.

 

I dessa lägen är det viktigt att ta det lugnt. Snabba beslut riskerar att leda till tillitsbrott för ungdomen. Vi rekommenderar att ansvariga socialsekreterare i dessa fall använder personal på Viksjö Gård för att skapa en förståelse av situationen.

 

Kan de vuxna tillsammans göra en bedömning av vad som är ett motstånd mot förändringsarbete och vad är ungdomens verkliga behov?

bottom of page