top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  PROBLEM LEVS UT PÅ BEHANDLINGSHEMMET

PROBLEM LEVS UT PÅ BEHANDLINGSHEMMET

En aspekt av behandlingsprocessen på Viksjö Gård kan skapa missmod och kanske en vilja att byta behandlingsform. Det är när ungdomens problem levs ut på behandlingshemmet.

 

Ofta är den första tiden på behandlingshem svår, kanske så rik på intryck att de gamla symtomen inte alltid är så framträdande. Men i takt med att ungdomen knyter an till behandlingshemmet skapas en trygghet som - motsägelsefullt nog - kan leda till att svårigheterna ökar.

 

Inte sällan uppstår svårigheter mellan ungdom och personal som kan ses som upprepningar av de problem som var grund för placering. Det är nu som vår behandlingsmodell kommer till sin rätt. Genom att tänka och diskutera med kollegor kan vi hitta nya förhållningssätt som förhoppningsvis leder till ett lagom stort motstånd för ungdomen.

 

Det är i denna gemensamma problemlösning som mycket av behandlingen sker. Denna period av upprepning bör alltså inte ses som en signal att säga upp platsen, utan som ett tecken på att det är dags att kavla upp ärmarna och arbeta.

bottom of page