top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  SYMTOM VS LIVSPROBLEM

SYMTOM VS LIVSPROBLEM

Vissa personer lever fungerande liv, men kan drabbas av begränsade svårigheter. Det kan handla om social fobi, sömnproblem, relationssvårigheter eller nedstämdhet. Om man skrapar på ytan av dessa symtom visar de sig ofta vara mer komplexa och har kopplingar till personens hela liv.

 

Men en behandling av denna person kan mycket väl inrikta sig på symtomen, och förhoppningsvis kan det hjälpa med en kort behandling.

 

Men för personer med mer komplex problematik kan symtomen vara som synvillor. De är visserligen uppenbara - ångest, ätstörningar, självskadebeteende, självmordstankar, vanföreställningar, sömnproblem och nedstämdhet är alla så tydliga problem. Men de döljer djupgående relationsproblem och svårigheter med att få ihop en sammanhållen självbild.

 

Att lösa dessa svårigheter är ett mer komplicerat och tidskrävande projekt än att komma tillrätta med symtom.

bottom of page