top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  VÅRDPLAN OCH GENOMFÖRANDEPLAN

VÅRDPLAN OCH GENOMFÖRANDEPLAN

Grunden i samarbetet mellan socialtjänsten och behandlingshemmet är socialtjänstens vårdplan. Denna lutar sig mot den utredning som gjorts om ungdomens bakgrund och nuvarande situation.

 

När personal på Viksjö Gård får vårdplanen och ungdomen flyttar in hos oss påbörjas ett nytt förståelsearbete. Ofta är vårdplanens formuleringar vida, såsom att ungdomen ska ha en ”god hälsa” och ”prosociala relationer”. I mötet med behandlingshemmets personal blir bilden av ungdomens svårigheter ofta tydligare och det blir lättare att formulera nya mål och bedömningar.

 

Som svar på vårdplanen formulerar Viksjö Gård en genomförandeplan. Syftet med den är att vi ska visa hur vi tänker oss att vårdplanens mål ska uppfyllas. Men i och med att vi får en så gedigen bild av hur ungdomen fungerar kommer vi ha möjlighet att formulera nya mål, eller förtydliga de mål som formulerades i den ursprungliga vårdplanen.

 

Det kan vara bra att tidigt komma överens om när den första genomförandeplanen ska vara formulerad, så att de ansvariga socialsekreterarna får en bild av hur arbetet och förståelsen av ungdomen utvecklas.

bottom of page