top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  VIKTEN AV ATT VARA ÖPPEN MED SIN BESLUTSPROCESS

VIKTEN AV ATT VARA ÖPPEN MED SIN BESLUTSPROCESS

Om det ändå är så att socialsekreteraren märker att den egna organisationen inte är nöjd med placeringen och att de hoppas på mer effektivitet, så är det viktigt att socialsekreteraren informerar om detta.

 

Det viktigt att vi så tidigt som möjligt får veta hur socialtjänsten ser på placeringens längd, och om det finns diskussioner om att avbryta processen i förtid.

 

Detta för att vi ska kunna hjälpas åt att skapa en så förutsägbar avslutningsprocess som möjligt, och så att det finns tid att planera för ungdomens framtid.

bottom of page