top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  KVALITETSSÄKRING

KVALITETSSÄKRING

Viksjö Gård behandlingshem, och Viksjömodellen, har en gedigen grund i den miljöterapeutiska traditionen. Modellen är utarbetad i samarbete med en av miljöterapins pionjärer, som även hållit i ett flertal utbildningar och seminarier med Viksjö Gårds personal - professor Erik Larsen.

 

Han nämner även Viksjö Gård i sin bok Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut (2015). Han skriver att vi är ett exempel på ett behandlingshem i vilket den miljöterapeutiska organisationen fungerar synnerligen väl.

 

Modellen behöver dock underhållas. För att säkerställa kvalitet erbjuds all personal rikligt med handledning. Varannan vecka kommer erfarna externa handledare i individualterapi, familjeterapi och miljöterapi. EMDR-handledning sker vid behov.

 

Förutom att det här ger de enskilda terapeuterna möjlighet att reflektera och få stöd i sina ärenden, så ger det även behandlingshemmet som helhet en förankring i världen utanför.

 

En annan viktig kvalitetssäkring av verksamheten sköts av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Varje år utför de inspektioner av Viksjö Gård behandlingshem, ibland oanmälda, för att kontrollera verksamheten. Viksjö Gård har aldrig fått anmärkningar i dessa inspektioner. Inte heller då det - vid något enstaka tillfälle - inkommit en anmälan från en ungdom har IVO funnit anledning att kritisera Viksjö Gårds verksamhet.

 

Även Socialstyrelsen gjorde en bedömning av Viksjö Gård under år 2019. Det gällde huruvida nyutexaminerade psykologstudenter ska tillåtas göra sitt legitimationsgrundande år - PTP - på Viksjö Gård behandlingshem. Socialstyrelsen godkände ansökan.

 

Det innebär att vi bedriver en behandling som Socialstyrelsen bedömt vara tillräckligt stark - vad gäller evidens och beprövad erfarenhet - för att erbjuda den blivande psykologen de erfarenheter och den handledning som krävs för legitimation.

 

Viksjö Gård har även under många år tagit emot praktikanter och studiebesök från Socialhögskolan och Psykologprogrammet på Stockholms Universitet. Även det är en kontakt med yttervärlden som bidrar till att kvaliteten i vårt arbete utvärderas.

bottom of page