top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  VAD BETYDER ANKNYTNING FÖR PLACERADE UNGDOMAR?

VAD BETYDER ANKNYTNING FÖR PLACERADE UNGDOMAR?

Många ungdomar har varit med om att på ett eller annat sätt bli övergivna. Det kan ha berott på plötsliga händelser i en familj, eller att föräldrarna har en egen problematik. Därför kan ungdomarna ha svårt att lita på vuxenvärlden.

 

Placeringen på Viksjö Gård kan ses som en chans att skapa tillitsfulla anknytningsrelationer. Genom att luta oss mot vår terapeutiska organisation med många anställda, kan vi ha tålamod då det uppstår svårigheter. Och det blir möjligt för oss att vara lite mer lugna i stormen, än vad som är möjligt för föräldrar som är mer känslomässigt involverade i problemen.

 

Genom att möta en terapeutisk organisation som strävar efter att hålla vad den lovar, så finns en möjlighet att läka brustna relationer, och hjälpa ungdomen att bygga upp en tillit till vuxenvärlden.

 

Vår erfarenhet är att de flesta ungdomar bygger upp en stark anknytning till Viksjö Gård. Även de som på ytan ”hatar” oss. Det här kommer ofta fram mot slutet av behandlingen, när avslutet närmar sig, och det blir ibland allra tydligast efter flytt, då ungdomar kan längta tillbaka.

 

Dessa anknytningsprocesser är ofta dolda bakom det vardagliga tjatet, bråken, ilskan och besvikelserna. Men anknytningen finns där. Därför behöver vi och socialtjänsten lita på processen, även när ungdomar tycks kunna göra vad som helst för att komma härifrån.

bottom of page