top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?

FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?

Föräldrar kommer alltid att finnas inom sina barn, liksom barnen alltid finns inom sina föräldrar. Därför kan det vara nästan lika svårt för föräldrar, som för ungdomarna själva, när deras barn skrivs in på behandlingshem. 

 

Våra ungdomars föräldrar är alltid viktiga för oss. Inskrivningsdagarna är till exempel delvis utformade för att föräldrar ska få möjlighet att lära känna personal och vår verksamhet, så att de vet vad det är för behandlingshem de lämnar sitt barn på.

 

Det här är viktigt, och vi ser samarbetet med föräldrar som centralt. För att ungdomens behandling ska bli så bra som möjligt strävar vi efter att ha nära kontakt med föräldrar kring oförutsedda händelser, familjeterapi, nätverkshelger och annan planering.

 

I behandlingen på Viksjö Gård är ett viktigt inslag också att hjälpa föräldrar att reda ut varför familjen hamnat där den hamnat. Ibland kan föräldrar känna att de gjort allt de kunnat för sina barn. Andra gånger kanske de har skuldkänslor inför att familjelivet inte blev som de önskade. Kanske har föräldern gjort något i all välmening som gått fel, eller så har bråken och oron i familjen blivit så starka att relationerna blivit för laddade för att man ska orka med.

 

Oavsett vilket så bjuder Viksjö Gård in föräldrar till ett samtal som strävar efter att inte vara dömande, utan som ska bygga upp en gemensam förståelse och en ny grund att stå på.

 

Här nedan kan du klicka vidare för att få svar på några av de frågor du kanske undrar över som förälder, eller du som är del i nätverket kring en placerad ungdom. 

Fykant_001.jpg

Att hälsa på

Fykant_002.jpg

Familjelägenheten

Fykant_003.jpg

Hur ofta kan ungdomar

åka hem

Fykant_004.jpg

Nätverkshelger

Fykant_011.jpg

Tillgänglighet per telefon

Fykant_006.jpg

Föräldrars och nätverkets ansvar

Fykant_007.jpg

Samarbetet med behandlingshemmets 

personal

Fykant_008.jpg

Vikten vid att vuxna talar med varandra

bottom of page