top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?  >   FÖRÄLDRARNAS OCH NÄTVERKETS ANSVAR

FÖRÄLDRARNAS OCH NÄTVERKETS ANSVAR

Viksjö Gård påminner på många sätt om en hemmiljö och personalen på behandlingshemmet tar till viss del över föräldrafunktioner. Det här leder till svåra gränsdragningar.

 

För vissa föräldrar är det självklart att de har kvar helhetsansvaret för tandläkarbesök, läkarbesök, skolmöten och annat som är viktigt för ungdomen, men som egentligen inte har med behandlingen på Viksjö Gård att göra. Andra föräldrar vill att personalen ska ta över helheten, och ytterligare föräldrar är kanske inte förmögna att ta helhetsansvaret, eller bor så långt bort att de är förhindrade att delta i vissa möten.

 

Viksjö Gård har inställningen att vi kan göra en del, men att föräldrar bör fortsätta att ta ett så stort ansvar som möjligt för sina barns hälsa och skolgång. Precis som det är viktigt att ungdomar tar ansvar för sina liv är det viktigt att föräldrar tar så mycket ansvar som de kan för sina barn.

 

Den inställningen förmedlar att tiden på Viksjö Gård är en avgränsad period i livet, och att föräldrarna, någon ur det närmaste nätverket eller familjehemsföräldrar finns kvar som en trygghet i ungdomarnas liv.

 

Eftersom tiden på Viksjö Gård är ändlig, så är det dessutom inte bra om alla vårdkontakter och skolkontakter tagits över av behandlingshemspersonal.

 

Återigen är kommunikation viktigt. Personal ska ha en inblick i skola och vårdkontakter, och vi kan sköta en del kontakter, och följa med på sjukhusbesök, men det är inte lämpligt att vi tar över hela ansvaret. Huvudsaken är att det inte faller mellan stolarna och att det inte uppstår konflikter kring vem som borde ha gjort vad.

 

Därför är det - återigen - viktigt att föräldrar och behandlingshemmets personal kommunicerar med varandra.

bottom of page