top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?  >   SAMARBETET MED BEHANDLINGSHEMMETS PERSONAL

SAMARBETET MED BEHANDLINGSHEMMETS PERSONAL

När en ungdom flyttar in på behandlingshem har det ofta föregåtts av uppslitande konflikter mellan ungdomar och föräldrar. En del av detta kan bestå av att det har uppstått destruktiva mönster i relationen, som kan basera sig på rädsla, oro, ilska eller uppdämda konflikter.

 

När ungdomen bor på Viksjö Gård, och personalen här är de vuxna som är närmast, så uppstår ofta förväntningar på att personalen ska göra som föräldrarna har gjort. Det här kan leda till konflikter som behöver hanteras och lösas. 

 

Ibland är längtan stor hos ungdomen, och ett sätt att hantera det är att ringa föräldrar och berätta hur ”hemskt” det är på Viksjö Gård och att deras ångest ökar, snarare än minskar, av att vara på behandlingshem. Det här skapar så klart oro hos föräldrar. Och det kan uppstå en förväntan om att personalen ska lösa eventuella problem eller vara nära deras barn. Helst omedelbart, och helst utan reflektion.

 

Föräldrar är ju en viktig informationskälla för oss i personalen, men det kan även vara så att vi vill göra något annat än vad som ungdom och föräldrar är vana vid. Och när vi gör vad vi tror är rätt, kan det ibland leda till besvikelser och frustration hos föräldern.

 

När dylika situationer uppstår är det viktigt att föräldrar samarbetar med personal. En viktig del i det är att föräldrar vid svårigheter säger till sina barn att ta upp problemen med personalen istället för att berätta för föräldrarna vad som är fel.

 

Orsakerna till att det är minst två. För det första är det på Viksjö Gård det eventuella problemet ska lösas, inte i telefon med föräldrar som inte är här. Dels nyanseras ofta problemen då de hanteras på plats, eftersom en del av missnöjet kan vara formulerat till föräldrarna just för att uppnå en reaktion.

 

Som så ofta faller vi tillbaka på vikten av kommunikation, och på att inte dra förhastade slutsatser eller fatta förhastade beslut. Om föräldrar eller nätverk blir oroade, så är det viktigt att ni kontaktar personalen för att höra hur vi ser på situationen.

bottom of page