top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?  >   VIKTEN VID ATT VUXNA TALAR MED VARANDRA

VIKTEN VID ATT VUXNA TALAR MED VARANDRA

Vi på Viksjö Gård är vana vid samtal och vid att lösa svårigheter. Därför kan föräldrar vara öppna med sitt missnöje, och sätta ord på förväntningar som inte uppfyllts.

 

Det är helt naturligt att besvikelser uppstår. Dessa kan ha olika orsaker. Ibland har vi begått misstag. Andra gånger beror det på missförstånd. Men den vanligaste orsaken till missnöje är troligen att vi gör andra bedömningar, och fattar andra beslut än föräldrarna skulle ha gjort.

 

När det uppstår problem i kontakten mellan föräldrar och personal behöver alla vuxna som är delaktiga samtala med varandra. Socialtjänst, föräldrar och Viksjö Gård behöver hitta ett sätt att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomen som möjligt - oavsett om det är att fortsätta arbetet med oss eller att skapa en avslutningsprocess som inte skapar för stora tillitsbrott hos ungdomen.

 

I de allra flesta fall är det faktiskt inte bäst för ungdomen att avbryta behandlingen, och börja om någon annanstans. Både ungdomen, föräldrar och vi kan växa av att lösa konflikter, att stå upp för det vi tror på och kanske tillstå att vi gjort fel eller varit ensidiga. Kanske kan vi få en förståelse för varandra?

 

Föräldrars besvikelser och ungdomars längtan hem måste vägas mot de processer som inletts på Viksjö Gård. Ungdomarna har troligen knutit an, och påbörjat en process. Det bör inte avbrytas på fel grunder.

bottom of page