top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?  >   NÄTVERKSHELGER

NÄTVERKSHELGER

Var fjärde helg stänger Viksjö Gård. Senast klockan 16 på fredagen ska alla ungdomar ha åkt hem, eller till annat ställe där de kan vistas. Viksjö Gård öppnar igen på måndagen klockan 8.30 och morgonmötet börjar samma tid som vanligt, det vill säga klockan 9.15.

 

Under dessa nätverkshelger är Viksjö Gårds behandlingshem stängt, och ingen personal är på plats. Däremot är vår jourtelefon alltid igång. Det innebär att föräldrar och ungdomar kan nå den som har jour, och då få stöd om det uppstått svårigheter.

 

Jouren har inte möjlighet att åka någonstans. Stödet sker via telefon.

 

Det är lätt att tro att nätverkshelgerna är en besparingsåtgärd. Men så är inte fallet. Det är en viktig del av Viksjö Gårds behandlingsmodell. Innan dessa nätverkshelger fanns blev det nämligen så, för vissa ungdomar, att de aldrig kom hem, och aldrig träffade sitt nätverk.

 

Det ledde till risk för institutionalisering och till att ungdomar förlorade den viktiga kontakten med de människor som egentligen står dem närmast.

 

Nätverkshelgerna blir en drivkraft för alla inblandade att ha en framåtriktning i familjearbetet och att skapa en bild av hur ungdomen ska leva i framtiden.

bottom of page