top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   FÖRÄLDRAR OCH NÄTVERK DÅ?  >   HUR OFTA KAN UNGDOMARNA ÅKA HEM?

HUR OFTA KAN UNGDOMARNA ÅKA HEM?

Det går inte att säga något generellt om hur ofta ungdomarna får komma hem. Det beror på vilka bedömningar socialtjänsten och vi gör, avstånd till hemorten och på vad som är lämpligt med tanke på konflikter mellan ungdomar och föräldrar, eller på var man befinner sig i behandlingsprocessen.

 

Generellt är Viksjö Gård positiva till att ungdomarna har kontakt med föräldrar och nätverk. Viksjö Gård får inte vara hela ungdomarnas värld. Därför tillåter vi ofta hemresor - om vi bedömer att de inte är en flykt från behandlingen, eller om det inte är så att ungdomen behöver vara kvar för att knyta an eller på annat sätt lösa problem på plats.

bottom of page