top of page

ATT HÄLSA PÅ

Viksjö Gård är ett öppet behandlingshem och föräldrar är fria att komma till Viksjö Gård och träffa sina barn. Det är dock viktigt att tänka på att även andra ungdomar bor här, att deras integritet är viktig, och att föräldrar respekterar behandlingshemmets schema och aktiviteter.

 

Hela tiden är det viktigaste att vara i kontakt med personal. Det är inte tillåtet att göra en planering med sitt barn utan att personalen känner till den. Dels behöver vi veta vilka som befinner sig i våra lokaler, dels är det bara vi som har en överblick över ungdomens övergripande planering och behandling, liksom andra ungdomars behov.

 

Besök ska inte ske under schemalagd tid på vardagar, då alla ungdomar ska delta i strukturen. Undantag är inplanerade samtal och möten, då man såklart är välkommen.

 

Dessutom är det bra att veta att onsdagar och söndagar är besöksfria dagar. Övrig tid kan man komma på besök om man planerar med personal, och det bedöms möjligt.

bottom of page