HEM   >   VIKSJÖ GÅRDS TEORETISKA GRUND

VIKSJÖ GÅRDS TEORETISKA GRUND

Varje fungerande psykoterapeutisk praktik måste vila djupt i teori. Teorin skapar en förståelse av hur psykiskt lidande och relationsproblem uppstår, vilket i sin tur leder till hypoteser om vad som behöver förändras för att lidandet ska minska.

 

Att bedriva behandlingshem är en komplex verksamhet. Den vanliga terapisituationen – en terapeut och en klient – har här bytts mot en grupp av terapeuter och en grupp av klienter, eller ungdomar som vi kallar dem. Det leder till en hög grad av komplexitet.

 

För att hantera både grupprocesser och individer behöver personalen var pragmatisk, och kunna låna av flera terapiformer och teoretiska perspektiv. Men basen för Viksjö Gårds behandlingshem är teorier som ger kunskap om hur psykiska problem utvecklas i familjesystemet, hur de befästs i ett barns personlighet och hur dessa sedan yttrar sig och skapar svallvågor i tonåringens liv och närmaste krets.

Fykant_001.jpg

Utvecklingspsykologi är grunden

Fykant_002.jpg

Psykodynamisk teori

Fykant_003.jpg

Systemteori

Fykant_004.jpg

Organisationen  som terapeut

VIKSJÖ GÅRD

Gårdsvägen

175 50 Järfälla

Tel: 08-584 306 60

Fax:08-580 189 08

E-post: info@viksjogard.se

© 2020 Viksjö Gård AB