top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRDS TEORETISKA GRUND  >   ORGANISATIONEN SOM TERAPEUT

ORGANISATIONEN SOM TERAPEUT

Med hjälp av kompetens från dessa teoretiska perspektiv blir det möjligt för Viksjö Gårds personal att möta ungdomar, föräldrar och system som hamnat i destruktiva mönster, onda cirklar och skuldbeläggande.

 

Men för att göra det behövs en organisation som inte är destruktiv. Det är det miljöterapi egentligen handlar om - att organisera arbetet kring placerade ungdomar på ett sätt som gör att personalen hela tiden klarar att återta sin förmåga att reflektera och göra motstånd. Varje dag året runt.

 

För att klara det behövs personal med goda teoretiska kunskaper, personlig lämplighet, och en organisation som ger utrymme för kollegial dialog.

 

När detta uppnås kan man vara säker på att relationerna och strategierna på behandlingshemmet är sundare än de som utvecklats kring ungdomen. Och genom att spegla, vara föredöme, reflektera och göra motstånd skapas förutsättning för förändring.

bottom of page