top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRDS TEORETISKA GRUND  >   UTVECKLINGSPSYKOLOGI ÄR GRUNDEN

UTVECKLINGSPSYKOLOGI ÄR GRUNDEN

Det finns många sätt att beskriva psykiskt lidande och sociala svårigheter. För oss är det naturligt att falla tillbaka på hur barnens psyke utvecklats i relation till deras föräldrar. Vilka strategier har de hittat för att känna sig trygga, få sin vilja fram och att hävda sin integritet?

 

Dessa strategier kan vara bra och nödvändiga för stunden, men likväl destruktiva på sikt. Det kan till exempel vara nödvändigt för ett barn att anpassa sig efter en förälders nycker, men strategin att rätta sig efter andras nycker är kanske inte alltid fungerande i framtida relationer.

 

De strategier barnet utvecklar påverkar både dess relationer - till föräldrar och andra människor - och barnets psykiska utveckling.

 

I slutändan kan det leda till svårigheter i affektreglering, impulskontroll, socialt samspel, nedstämdhet, ångest, svårigheter att skapa en integrerad självbild, liksom svårigheter med realitetsanpassning och andra psykiatriska tillstånd.

 

Genom att luta sig mot en utvecklingspsykologisk förståelse blir det möjligt att skapa strategier för vad som måste förändras för ungdomen, och i dess nära relationer, för att det psykiska lidandet ska minska.

bottom of page