top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRDS TEORETISKA GRUND  >   SYSTEMTEORI

SYSTEMTEORI

Systemteori innebär att olika delar av ett sammanhang påverkar varandra. Det finns ett samband mellan hur älgar, vargar, mygg, rävar, harar och fåglar har hittat överlevnadsstrategier i en skog, där de behöver dela på samma begränsade område. Och det finns ett samband mellan hur olika familjemedlemmars beteendemönster utvecklas där de behöver dela samma hem.

 

Om den ene tar stor plats finns det mindre plats för andra, om den ene alltid är arg, ledsen eller orolig, kommer det att påverka känsloläget hos de andra familjemedlemmarna.

 

På samma sätt påverkas alla som bor och arbetar på ett behandlingshem av alla relationer. Detta faktum måste vi ha respekt för. Destruktiva processer kan smyga sig in i ungdomsgrupp, personalgrupp och i samspelet dem emellan. Dessa krafter är starka och kan påverka hela systemet.

 

Men systemteorin innehåller tankemodeller för hur man kan undvika de värsta processerna, och hur man kan komma tillrätta med de svårigheter som uppstår. Därför är systemteorin grundläggande i den miljöterapeutiska organisationen. Det kan inte vara upp till var och en hela tiden att stå emot starka systemiska krafter, eller grupprocesser om man så vill.

 

Skyddet måste finnas inbyggt i systemet.

bottom of page