top of page

HEM   >   TRAUMA OCH BEARBETNING

trauma_och_bearbetning.jpg

TRAUMA OCH BEARBETNING

Viksjö Gård har under hela sin historia arbetat med ungdomar som på olika sätt traumatiserats. En miljöterapeutisk struktur har utvecklats för att skapa trygga relationer och rutiner omkring dessa ungdomar, som tidigare kanske levt med en osäkerhet inför vuxenvärldens trovärdighet, och som ibland överlevt våld, övergrepp och kaos.

 

Den strukturen är en bra bas för traumatiserade ungdomar.

 

Under senare år har Viksjö Gård mer uttryckligen talat om trauma, och integrerat forskning om trauma i behandlingsmodellen. En del av den förändringen är att - då det anses befogat - tydligare adressera de minnen som lett till ungdomarnas trauma.

 

Att närma sig ungdomens allra svåraste minnen är självklart svårt. Det centrala problemet för traumatiserade är ju just att dessa minnen hotar att överväldiga dem. Men genom att synliggöra trauma och dess effekter i en terapi inom Viksjö Gårds hållande struktur kan detta göras på ett så tryggt sätt som möjligt.

 

Om ångesten skulle komma efter en terapisession, så finns det stöd att få av personal dygnet runt.

 

En del av det metodiska arbetet med trauma är att EMDR-terapi kan erbjudas ungdomar inskrivna på Viksjö Gård, då det bedöms som lämpligt.

Fykant_001.jpg

Vad är trauma?

Fykant_002.jpg

Vad är anknytningstrauma

Fykant_003.jpg

Trauma på Viksjö Gård

Fykant_004.jpg

Vad är EMDR?

Fykant_011.jpg

EMDR på Viksjö Gård

bottom of page