top of page

HEM   >   TRAUMA OCH BEARBETNING  >   EMDR PÅ VIKSJÖ GÅRD

EMDR PÅ VIKSJÖ GÅRD

Eftersom ungdomar på Viksjö Gård ofta har komplexa, eller multipla, trauman så är det inte så enkelt att deras svårigheter kan lösas med några enstaka sessioner med EMDR.

 

Deras problembild innehåller ofta svårigheter att hantera affekt, svårigheter att få ihop en bild av sig själv och världen, utagerande, självdestruktivitet och ibland suicidalt beteende. Det innebär att man inte kan gå direkt på de svåraste minnena.

 

Men EMDR innehåller många stabiliserande och stärkande delar, med eller utan bilateral stimulering. Dessa kan man påbörja parallellt med att man för samtal med ungdomen om vad de varit med om i livet. Ibland kommer man aldrig till den delen av terapin som innebär bearbetning av minnen.

 

De gånger terapeut och ungdom kommer överens om att gå vidare så finns goda möjligheter att på Viksjö Gård genomföra EMDR-terapi på ett så säkert sätt som möjligt. Målet i EMDR-terapi är att patienten ska vara lugn och stabiliserad då passet är slut. Dock är det ingen garanti, särskilt inte om ungdomen har svårt med affektreglering och har självdestruktiva beteenden.

 

Då EMDR utförs inom ramen för behandlingshemmets helhet kommer det hela tiden att finnas personal i närheten, om det skulle visa sig att de minnen man bearbetar i EMDR-terapin blossar upp efter sessionen.

 

Det här är i själva verket något vi har stor vana vid, eftersom även andra delar av behandlingen kan kräva att miljöterapeuterna uppmärksammar ungdomar som blir oroliga. 

 

Så att behandla komplext traumatiserade personer på ett hållande behandlingshem, ger större möjlighet att våga närma sig det riktigt svåra i EMDR, än vad man skulle våga om patienten efter sessionen skulle gå ut i sitt vanliga liv, och vara hänvisad till sig själv och sina anhöriga.

bottom of page