top of page

HEM   >   TRAUMA OCH BEARBETNING  >   VAD ÄR EMDR?

VAD ÄR EMDR?

EMDR är en psykoterapimetod som utvecklades under 1980- och 1990-talen. Det har skojats en del om metoden eftersom den innehåller ett lite spektakulärt moment, som kan påminna om hypnos, eller oseriöst kvacksalveri.

 

Vad som främst skiljer EMDR från andra terapiformer är nämligen att vissa delar av terapin består av att terapeuten sitter snett framför patienten och ber denne att följa terapeutens fingrar. Terapeuten för sedan sina fingrar horisontellt fram och tillbaka framför patientens ögon, samtidigt som patienten går in i minnet.

 

Det lätt spektakulära till trots så är EMDR en terapimetod med starkt forskningsstöd. Det tycks vara så att ögonrörelserna - eller den bilaterala stimuleringen som den kallas - leder till att hjärnan stimuleras på ett sätt som skiljer sig från hur den vanligen stimuleras då vi är vakna. Under bilateral stimulering tycks de rigida gränserna mellan traumaminnets olika delar att luckras upp.

 

De minnen som inte kunnat integreras kan då bli just integrerade. I sin tur leder det till att dessa integrerade minnen blir de lättare att bearbeta, och lägga bakom sig. Då kan även de negativa tankar och känslor - som varit förknippade med dessa minnen - nyanseras och laddas ur.

 

EMDR-terapi är en strukturerad metod att närma sig minnen i en kontrollerad och avgränsad form, som i enklare fall kan leda till effekter redan efter första sessionen.

bottom of page