top of page

TERAPI

Viksjömodellen innehåller tre obligatoriska terapiformer - miljöterapi, familjeterapi och individualterapi. Familjeterapin sätter igång redan under inskrivningsveckan då ungdomens symtom och svårigheter får en bakgrund, och blir mer begripliga, genom att vi synliggör ungdomens egen, och föräldrarnas historia.

 

Miljöterapin sätter också igång under inskrivningsdagarna. Ungdomen får pröva på morgon- och eftermiddagsmöten och får börja lära känna personal och ungdomar.

 

Individualterapin inleds efter några veckor, exakt när är individuellt. Den första tiden är det så många intryck, och därför är det bra att individualterapin påbörjas då personal och ungdom har lärt känna varandra och vardagen börjat sätta sig.

 

Till de här terapiformerna kommer möjlighet att erbjuda EMDR-terapi. Den är inte del av helheten som de övriga terapierna, utan erbjuds då personal bedömt det som lämpligt utifrån ungdomens erfarenheter. Läs mer om detta under Trauma och bearbetning.

bottom of page