top of page

STÄDNING

Viksjö Gårds veckoschema innehåller två städpass under dagtid. Under ett pass städar alla ungdomar sina rum, och under det andra passet städar ungdomar och personal de gemensamma utrymmena.

 

Gemensamt för båda passen är att personal arbetar tillsammans med ungdomarna. Det här är viktigt, eftersom de situationer som uppstår i relationerna under städningen är en viktig del av terapin. Det är då vi lär känna varandra, kanske bli irriterade på varandra, men lär oss lösa konflikter, bli sams och gå vidare som starkare människor.

 

Många ungdomar vill inte ha så mycket hjälp då de städar sina rum, men personal finns ändå tillgänglig för att städningen ändå ska vara ett gemensamt projekt som också kan leda till samtal. Kanske behöver man vara två ibland - då en möbel ska flyttas, eller då en rullgardin behöver sättas upp.

 

Under städningen av de gemensamma utrymmena blir det mer en laginsats. Då planerar vi noggrant vad som behöver göras och hur många vi är som ska dela på ansvaret. Ofta arbetar vi två och två, en personal och en ungdom, som samarbetar om ett städområde.

 

Och då alla hjälper till blir vi många som sprider energi och arbetslust!

bottom of page