top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRD OCH TIDENS VINDAR  >   MENTALISERING

MENTALISERING

Begreppet mentalisering har slagit igenom stort inom psykoterapeutisk behandling och forskning. Den har en bakgrund i psykoanalysen och den psykodynamiska teorin.

 

Denna ”skola” har utvecklat en egen begreppsapparat för att tydliggöra vikten av att människor kan tänka om sitt eget och andras tänkande, agerande och känslor. Ofta har ungdomar som hamnar på behandlingshem svårigheter med just mentaliseringen.

 

Personalen på Viksjö Gård har i omgångar närmat sig mentaliseringsteorin, och gått vidareutbildningar för att lära oss denna begreppsapparat. Det har gett mycket, men det är också så att vi tänkt att det är precis detta vi gjort i alla år.

 

Vår behandlingsmodell är uppbyggd kring just tänkandet om egna och andras beteenden och inre processer. Ungdomar som ska försöka delta i det sociala samspelet och i strukturen på Viksjö Gård kommer alltid att på ett eller annat sätt hamna i konflikter - med andra ungdomar eller med personal.

 

I dessa lägen blir det centralt att hjälpa ungdomen att tänka om sin egen situation, hur deras nu påverkas av det förflutna, och hur deras val nu påverkar deras framtid, samt hur deras beteenden påverkar andra.

 

Oavsett vad vi kallar det så ägnar vi oss åt ett mentaliserande stora delar av dagarna. Och om ungdomarna vägrar att delta i tänkandet så tänker vi gärna högt tillsammans, i personalen, för att lösa upp låsta - eller ska vi säga omentaliserade - situationer.

bottom of page