top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRD OCH TIDENS VINDAR  >   LÄKEMEDEL OCH PRAT

LÄKEMEDEL OCH PRAT

I den bästa av världar skulle det gå att lösa alla problem, och allt psykiskt lidande, genom att samtala, och att hjälpen då kommer snabbt, nästintill omedelbart. Det skulle göra läkemedel inom psykiatrin överflödiga.

 

Men vi lever inte i den bästa av världar, och därför behövs läkemedel ibland. Inom psykiatrin arbetar man ofta på symtomnivå och då ligger det nära till hands att snabbt skriva ut mediciner, eftersom läkemedlen lindrar just symtomen, och för att patienterna ska slippa lidande.

 

På Viksjö Gård har vi en konsultläkare som kan sköta medicinering, men vi arbetar också för att bromsa användningen av läkemedel. Många av de ungdomar som kommer till Viksjö Gård har redan läkemedel, kanske flera stycken.

 

Vi själva ser sällan läkemedel som det första alternativet då det psykiska lidandet uppenbarar sig. Om en ungdom klagar över att inte kunna sova på nätterna kan problemet ibland vara att den inte är aktiv på dagarna, att den dricker energidrycker under kvällar eller att de är aktiva på sociala medier stora delar av natten. Det är exempel på fall då vi anser att ungdomen behöver ändra sina levnadsvanor innan medicinering kan komma på fråga.

 

Ångest är ett annat exempel. Ångest ökar och minskar av sig självt. Läkemedel kan påskynda en lindring av symtomen. Men det finns andra löningar. Det går att vänta ut den, och att göra det tillsammans med personal eller en trygg vuxen kan vara ett fullgott alternativ till läkemedel. Det kan då också vara möjligt att sätta ord på vad det är för tankar, känslor och minnen som dyker upp.

 

Andra gånger är ångesten mer ordlös. Hur som helst kan det vara en stor hjälp att ha någon intill sig.

 

Likväl behövs mediciner. Ibland blir symtomen så kraftfulla så att den långsiktiga behandlingen riskeras. Och vi samarbetar självklart nära med vår läkare när denna bedömer att läkemedel är en lämplig del av behandlingen.

bottom of page