top of page

HBTQ

Vi lever i en tid då människan har stor frihet och många möjligheter. En del av det handlar om hur man vill definiera sig själv - inte minst vad gäller den egna könstillhörigheten och den sexuella identiteten. Stora ansträngningar har gjorts från samhällets sida att arbeta med människors fördomar och förutfattade meningar, för att personer som inte passar i normen ska ha det lättare att uttrycka vilka de är.

 

En del av det arbetet har varit inriktat på att underlätta för personer vars könsidentitet eller sexuella läggning avviker från normen. Samhällets ansträngningar har lett till resultat även om fördomar och förutfattade meningar delvis finns kvar.

 

Till Viksjö Gård behandlingshem är alla välkomna. Både personer som passar in i normer och de som inte gör det. 

 

När en person har ett psykiskt lidande finns ofta flera orsaker till det. En oro kan vara hur omgivningen ska reagera, om man uttrycker vem man verkligen är. Andra gånger kan oron grunda sig i att man inte riktigt ”vet” vem man är. Ibland utgör tankar om den egna könsidentiteten och den sexuella läggningen centrala delar i denna oro.

 

Att sätta ord på aspekter av sig själv är en viktig del av psykoterapi. Därför är det viktigt för ungdomar som inte helt hittar en trygghet i sin sexualitet, och vem man vill vara, att tala om det.

 

Eftersom sexualiteten under ungdomen kan förändras, och byta form, så är det viktigt att ta tid på sig. Ungdomar kanske inte behöver definiera ”vad” man är så snabbt. Kanske är det genom psykoterapi, och genom att leva livet lite till, som man förstår vem man vill vara?

bottom of page