top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRD OCH TIDENS VINDAR  >   FRIHET OCH ANSVAR

FRIHET OCH ANSVAR

Om en ungdom är så destruktiv att denna blir en fara för sig själv eller andra har samhället tillgång till lagar och vårdformer som begränsar dess frihet. Då kan ungdomen hamna på låsta avdelningar, antingen på institutioner för kriminella ungdomar eller på Barn- och ungdomspsykiatrins kliniker.

 

Förr eller senare uppstår dock frågan hur dessa ungdomar ska kunna ta eget ansvar för sina liv, utan den hjälp som låsta dörrar och ständig övervakning ger. Kan ungdomen läras ta eget ansvar för att leva?

 

På Viksjö Gård är det möjligt att lämna byggnaderna, alla har tillgång till kök med alla dess redskap, och ungdomarna är i nästan alla avseenden fria att göra som de vill. Det är en frihet som speglar livet i övrigt.

 

Men den ständiga närheten till välutbildad personal gör att det skapas en frihet med skyddsnät. Hela tiden finns möjligheten till ett samtal med personal nära. Och genom täta överenskommelser mellan personal och ungdom kan friheten - och ångesten den kan medföra - bli hanterlig, och förändring möjlig.

 

Att lära sig att hantera friheten är självklart inget som bara gäller ungdomar som tidigare tvångsvårdats. Det är en allmänmänsklig fråga. Vi kan alla ha våra svaga punkter, att stå emot godis, koffein, tobak eller lite extra snacks, när man vet att man är fri att göra hur man vill.

 

Så temat frihet och ansvar genomsyrar hela behandlingen på Viksjö Gård, för alla ungdomar. För alla ska de lära sig att hantera balansen mellan den kortsiktiga njutningen och den långsiktiga nyttan.

bottom of page