top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  EN FÖRUTSÄGBAR VARDAG

EN FÖRUTSÄGBAR VARDAG

När familjer får stora problem, och då ungdomar drabbas av ångest eller nedstämdhet, får svårigheter i familjerelationer, i skola och med kompisar uppstår ofta en osäkerhet i vardagen. Vardagens förutsägbarhet kan ha gått förlorad. Ibland har ungdomar utsatts för en vuxenvärlds problem med missbruk, psykisk sjukdom eller en vardag som på annat sätt skapar nyckfullhet och potentiellt traumatiserande situationer.

 

Därför är en helt central del i behandlingen, i den terapeutiska organisationen, att skapa en vardag som är förutsägbar och skapar trygghet för ungdomarna.

Fykant_001.jpg

Schemat

Fykant_002.jpg

Kvällar

Fykant_003.jpg

Helger

bottom of page