top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >   BEHANDLINGSPROCESSEN

BEHANDLINGSPROCESSEN

I sin vårdplan beskriver socialtjänsten en formulering av ungdomens och familjens bakgrund och vad som behöver uppnås under tiden på behandlingshemmet. I mötet med Viksjö Gårds terapeuter kan dessa formuleringar förändras, eller nyanseras - dels som en följd av att ny kunskap tillkommer, dels som en följd av att ungdomen utvecklas.

 

För att förändring ska vara möjlig i vår modell är det viktigt att ungdomen på ett eller annat sätt knyter an till platsen och personalen. Den trygghet som där uppstår ger möjlighet till förändring.

 

Under perioder kommer ungdomens svårigheter att upprepas på behandlingshemmet. Utmaningen - för ungdom, föräldrar och personal - blir nu att göra något annat än det som tidigare gjorts. Ofta har problemen skapat destruktiva mönster som hindrar förälder och barn att komma vidare.

 

Familjer skapar ibland ett tryck på behandlingshemmet att vi också ska gå in i samma mönster, alltså i det mönster som kan ha varit destruktivt. Här gäller det att mötas, tänka tillsammans och våga pröva något nytt. Det kan på sikt förändra de attityder och beteenden som lett till så stora svårigheter. 

 

Det här är en utmaning. Men de som vågar och orkar stanna kvar, kommer att få något ut av det.

 

Viksjö Gård behandlingshem präglas av en öppenhet. Det finns alltid en möjlighet att lämna våra lokaler, bryta mot våra regler eller att lura oss. Det är därför en viktig del av behandlingen att bygga en tillit till varandra, trots att dessa möjligheter hela tiden finns.

 

I de allra flesta fall går det här bra. Men det finns fall då ungdomar använder sin frihet på sätt som gör att det inte byggs upp tillit, då risken är stor att ungdomen skadar sig själv eller någon annan. Då behöver Viksjö Gård och socialtjänsten diskutera om ungdomen behöver en tillfällig placering med en högre grad av kontroll.

 

Men vi har tålamod, och en del av behandlingen består av att bygga upp en ömsesidig tillit mellan personal och ungdom trots att det uppstår problem i samarbetet.

 

För den som vill läsa vidare om behandlingsprocessen rekommenderas att gå vidare till rubrikerna Viksjömodellen och Miljöterapi i Viksjö Gårds tappning

bottom of page